Nacionalno preverjanje znanja je pisno preverjanje znanja, kjer vsi učenci 6. in 9. razreda v državi na isti dan rešujejo enake preizkuse pod enakimi pogoji, preverjajo pa se standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Z nacionalnim preverjanjem znanja želimo prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja, znanja in učinkovito sprotno preverjati kakovost učnih načrtov.

Opravljanje nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) je obvezno za vse učence 6. in 9. razreda.

Ob koncu drugega obdobja (6. razred) se preverja znanje iz matematike, slovenščine in angleščine.

Ob koncu tretjega obdobja (9. razred) se preverja znanje iz slovenščine, matematike ter državljanske kulture in etike.

4. maj 2023

  • Slovenščina 

8. maj 2023

  • Matematika

10. maj 2023

  • Angleščina (6. razred)
  • DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA (9. razred)

Primere testov iz prejšnjih let najdete na povezavi: https://www.ric.si/nacionalno-preverjanje-znanja/predmeti-npz/

Dostopnost