Skoči na glavno vsebino

Učenci si lahko učbenike izposodijo iz šolskega učbeniškega sklada, ki je oblikovan od 1. do 9. razreda. Izposodijo si lahko samo celoten učbeniški komplet. Posameznih učbenikov si ni možno izposoditi. Naročilnico za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada in seznam učbenikov, ki jih učenci uporabljajo v posameznem razredu, prejmejo učenci konec maja. Izposojevalnino za učbenike za vse učence, od 1. do 9. razreda, poravna Ministrstvo za šolstvo in šport. Učbenike prejmejo učenci prve šolske dni v novem šolskem letu pri knjižničarki. Ob koncu šolskega leta jih vrnejo nepoškodovane, sicer plačajo odškodnino.

Šola vsako leto najkasneje do konca meseca maja evidentira potrebe po izposojenih učbenikih in pravočasno naroči ter priskrbi učbenike za novo šolsko leto.

Seznam učbeniškega sklada za učence OŠ Tišina

Seznam učbeniškega sklada za učence OŠ Tišina – podružnica Gederovci

Učbenike si lahko naši učenci izposodijo v učbeniškem skladu. Obrabnino zanje VSEM učencem od  1. – 9. razreda poravna Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, torej je izposoje zanje BREZPLAČNA.
Učenci učbenike prejmejo v šoli v prvih dneh novega šolskega leta, jih ovijejo (ne z samolepilno folijo!) in čez leto skrbijo zanje, kot da so njihovi! Če si kdo ne želi izposoditi učbenikov iz šolskega sklada, ker želi imeti lastne učbenike, morajo starši izpolniti in podpisati izjavo, da njihov otrok ne želi imeti učbenikov iz sklada. Podpisano izjavo starši oddajo ali pošljejo skrbnici učbeniškega sklada na šoli ob pred zaključkom šolskega leta.
Učbenike, ki jih imajo učenci izposojene iz sklada, ob izteku šolskega leta urejene in nepoškodovane vrnejo v šolsko knjižnico. V primeru, da je kakšen učbenik uničen, izgubljen ali poškodovan, mora učenec zanj  plačati odškodnino ali nadomestiti z novim, v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov.
Nakup učnih gradiv za učence 1., 2. in 3. razredov krije Ministrstvo za šolstvo in šport in jih učenci prejmejo brezplačno v šoli v prvih dneh pouka. Starši kupijo le ostale šolske potrebščine iz seznama, ki je na spletni strani šole!

Nakup delovnih zvezkov in učnih gradiv od 4. – 9. razreda, ki jih potrebujejo učenci, je objavljen v seznamuna spletni strani šole, poslan pa je tudi v vse knjigarne, ki zaprosijo zanje. Seznam knjigarn je prav tako objavljen na spletni strani šole.

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEKOV, UČNIH GRADIV IN POTREBŠČIN je za tekoče šolsko leto objavljen v ELEKTRONSKI OBLIKI NA SPLETNI STRANI NAŠE ŠOLE.

Valerija Trajber, šolska knjižničarka in skrbnica učbeniškega sklada.

Direktne povezave do založb

DZS

OŠ Tišina

POŠ Gederovci

in še povezava do kataloga potrebščin https://online.fliphtml5.com/rbwpj/rmlr/#p=1

DZS d.d.
Knjigarna in papirnica

Plese 1
9000 Murska Sobota

Tel.: 02 / 534 82 43
Fax: 02 / 534 82 44

BAGS&MORE

1. razred, 2. razred, 3. razred, 4. razred, 5. razred, 6. razred, 7. razred, 8. razred, 9. razred

Gederovci

1. razred, 2. razred, 3. razred, 4. razred, 5. razred

Mladinska knjiga

Povezava za nakup potrebščin

Kopija nova

Povezava za nakup potrebščin

← Nazaj v knjižnico

(Visited 34 times, 1 visits today)
Pripomočki za slabovidne