Skoči na glavno vsebino

Šolska svetovalna služba

Delo šolske svetovalne delavke opravlja Tadeja Recek, prof. pedagogike in nemškega jezika s književnostjo. Na šoli je  od 7.00 do 14.30. Prisotna je tudi na govorilnih urah in roditeljskih sestankih.

V deležu svetovalno delo opravlja tudi Urška Žižek, prof. pedagogike in geografije. Na šoli je od ponedeljka do srede, v času od 7.00 do 14.00.

Šolska svetovalna služba je namenjena učencem, učiteljem in staršem. Preko treh osnovnih vrst dejavnosti (dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti, dejavnosti načrtovanja in evalvacije) pomaga učencem, učiteljem, vodstvu in staršem ter sodeluje z njimi na naslednjih področjih dela:

  • učenje in poučevanje,
  • šolska kultura, vzgoja, klima, red,
  • telesni, osebni in socialni razvoj,
  • šolanje in karierna orientacija,
  • socialno-ekonomske stiske.

Če imate sami kakršenkoli predlog, pobudo, zanimivost ali vprašanje, lahko kontaktirate na:

Tel.: 02/539-16-13
Mobitel: 051/371-101

Tadeja Recek
E-mail: tadeja.recek@os-tisina.si

Urška Žižek
e-mail: urska.zizek@os-tisina.si

Vpis v srednje šole

SREDNJEŠOLSKI VPISNIK 2023

Pripomočki za slabovidne