Skoči na glavno vsebino

Knjižnica

Knjižnica zbira knjižnično gradivo ter ga obdeluje in izposoja. Naša knjižnica ponuja preko 8.600 enot knjižničnega gradiva. Poleg knjižnega gradiva (leposlovne in strokovne knjige) imamo v knjižnici tudi neknjižno gradivo: videokasete, zvočne kasete, multimedijske zgoščenke, časopise… Neknjižno gradivo uporabljamo načeloma samo v knjižnici in pri pouku. Časopise in drugo čitalniško gradivo si je možno izposoditi v petek in ga je potrebno vrniti v ponedeljek. Zaradi svoje interdisciplinarne usmerjenosti se knjižnica povezuje z vsemi dejavnostmi na šoli. Njena vloga je aktivna v različnih razvojnih in inovacijskih projektih ter projektnih nalogah. V okviru knjižnice potekajo tudi bralna značka in drugi projekti za spodbujanje branja, predstavitve novih knjig, uganke za knjižne molje, načrtovanje kulturnih dejavnosti in vodenje učbeniškega sklada. Knjižnica je odprta po urniku. V njej se upošteva knjižnični red. Gradiva se izposojajo za največ dva tedna.

 Šolska knjižnica OŠ Tišina je polnopravna članica sistema COBISS. Sistem COBISS je virtualna knjižnica, ki nam je na voljo 24 ur na dan vse dni v tednu. Vsi uporabniki lahko tako pogledamo, ali ima naša knjižnica določeno knjižnično gradivo in ali si ga lahko izposodimo. Vpogled v gradivo naše šolske knjižnice je tako mogoč od kjerkoli, kjer je možen dostop do spletnih strani. Če boste direktno iskali gradivo preko sistema COBISS, je geslo naše šolske knjižnice OSTIS.

Čudovit jutranji utrinek v šoli

ČUDOVITI JUTRANJI UTRINEK V ŠOLI, ko vstopiš v šolo in se učenci, ki so jutranjem varstvu, skupaj z učiteljico prebujajo ob branju…….NAŠA BRALNA HIŠKA JE VEDNO ZELO OBISKANA IN JE RES ZAŽIVELA MED VSEMI UČENCI….. BRANJE JE NAJLEPŠE UČENJE.KNJIGE SO KLJUČ DO ZAKLADOV...

Podarim knjigo 2024

Mednarodna zveza za mladinsko književnost IBBY je 2. april razglasila za mednarodni dan knjig za otroke. Obeležujemo ga od 2. aprila 1967. Poznamo ga tudi kot SVETOVNI DAN PRAVLJIC, saj se je na ta dan rodil danski pravljičar HANS CHRISTIAN ANDERSEN. Le kdo ne pozna...

Hans Christian Andersen – rojstni dan

Drugega aprila ves svet praznuje rojstni dan velikega pravljičarja HANSA CHRISTIANA ANDERSENAin kot MEDNARODNI DAN KNJIG ZA OTROKE, oziroma SVETOVNI DAN PRAVLJIC. »Življenje samo je najlepša pravljica«tako je zapisal veliki pravljičar, čigar pravljice,drobni brušeni...

Citiranje literature

Pri navajanju literature si lahko pomagaš s spodnjimi navodili. Seznam literature, ki si jo uporabil pri svoji nalogi, napiši vedno na koncu naloge. 1. NAVAJANJE KNJIGE-en avtor PRIIMEK, I. Naslov. Kraj izida: Založba, Leto.MIHELIČ, B. Vodnik po Ljubljani. Ljubljana:...

Učbeniški sklad

Učenci si lahko učbenike izposodijo iz šolskega učbeniškega sklada, ki je oblikovan od 1. do 9. razreda. Izposodijo si lahko samo celoten učbeniški komplet. Posameznih učbenikov si ni možno izposoditi. Naročilnico za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada in seznam...

Knjižnična informacijska znanja

Po letnem delovnem načrtu šolske knjižnice učenci skupinsko štirikrat letno obiščejo knjižnico. V sodelovanju z drugimi učnimi predmeti se izvajajo knjižnična informacijska znanja – KIZ. Temeljni cilj izobraževanja učencev v knjižnici je informacijska pismenost, ki se...

Knjižnični red

POSLANSTVO ŠOLSKE KNJIŽNICE Šolska knjižnica je prostor, kjer se v pisani besedi stekajo poti z vseh koncev sveta, kjer se prepletajo misli in ideje – od današnjih dni, pa vse tja do skrivnostnih in temačnih obdobij človeškega življenja. Tu se srečujejo človeške...

Naša mala knjižnica

Naša mala knjižnica je projekt namenjen spodbujanju branja med osnovnošolci ter povezovanju in kroženju mladinskih avtorjev v evropskem prostoru. Učence skozi celo leto vodi skrben izbor mladinske literature priznanih slovenskih in tujih avtorjev. Projekt je zasnovan...

Pripomočki za slabovidne