Skoči na glavno vsebino
Študijski obisk ARISE

Študijski obisk ARISE

V četrtek, 10.11.2022, nas je na naši šoli na študijskem obisku obiskalo 26 učiteljev in uslužbencev javnih zavodov in Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Kosova, Albanije in Turčije. V telovadnici smo jim pripravili sprejem, na katerem sta se odlično predstavili...

Kulturna šola

Kulturna šola

Namen javnega poziva je: Krepiti ustrezno kulturno vzgojo na osnovnih šolah ter ustvarjalnost mladih na različnih umetnostnih področjih,Podpirati kakovostne dosežke mladih na kulturnem področju,Motivirati šole, da postanejo žarišča kulturnih programov v lokalnem...

ILSP – Integrirano vodenje v šolski praksi

ILSP – Integrirano vodenje v šolski praksi

Projekt ILSP je dvoletni mednarodni projekt, ki poteka pod okriljem Zavoda RS za šolstvo. V projekt je vključenih 12 osnovnih šol in 1 srednja šola iz Slovenije. Mednarodni partnerji v projektu so: Katholiek Onderwijs Vlaanderen (BE), UC Leuven (BE), ZRSŠ (SI),...

Naša mala knjižnica

Naša mala knjižnica

Naša mala knjižnica je projekt namenjen spodbujanju branja med osnovnošolci ter povezovanju in kroženju mladinskih avtorjev v evropskem prostoru. Učence skozi celo leto vodi skrben izbor mladinske literature priznanih slovenskih in tujih avtorjev. Projekt je zasnovan...

Varno s soncem

Varno s soncem

Naša šola sodeluje v preventivnemu programu Varno s soncem s katerim že vrsto let opozarjamo na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov. S programom želimo doprinesti k spremenjenem odnosu do sonca, predvsem pa želimo osvestiti učence in...

Simbioza

Simbioza

Simbioza Skupnost je sodelovanje v projektih, ki podpirajo medgeneracijsko sodelovanje, prostovoljstvo in vseživljenjsko učenje. Namen projekta je spreminjanje slovenske družbe v vključujočo skupnost, ki se zaveda pomena izkušenj tako starejših kot mlajših generacij....

Šolska shema sadja in zelenjave

Šolska shema sadja in zelenjave

Šolska shema sadja in zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike Evropske unije, ki otrokom v osnovni šoli zagotavlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Namen šolske sheme je povečati...

Tradicionalni slovenjski zajtrk

Tradicionalni slovenjski zajtrk

Tradicionalni slovenski zajtrk izvajamo vsak tretji petek v mesecu novembru, ko obeležujemo dan slovenske hrane. Projekt organizira Ministrstvo za kmetijstvo RS v sodelovanju z drugimi ministrstvi, zavodi in organizacijami. Nastal pa je na pobudo Čebelarske zveze...

Ekošola

Ekošola

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja. Namenjen je spodbujanju in ozaveščanju o trajnostnem razvoju med učenci skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in...

Zdrava šola

Zdrava šola

Zdrava šola je mednarodni projekt, ki promovira zdravje na šoli. Zdrave šole zavestno, načrtno in usmerjeno promovirajo zdravje. Z različnimi vsebinami in dejavnostmi spodbujajo in krepijo zdravje učencev, učiteljev in staršev na telesnem, duševnem, socialnem in...

Pripomočki za slabovidne